BMES Meeting 2016

minisota-08

minisota-03

2016 BMES Annual Meeting
5–8 October 2016
Minneapolis, United States

Congratulations to this year’s Cellular and Molecular Bioengineering journal Young Innovators. The 11 Young Innovators are featured in a special issue of the journal and they will present their work at the BMES Annual Meeting in Minneapolis on Oct.

See more : Biomed Explorer 2016 >>

Preparing for A Student Life in USA

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี – An infographic โดย Hotcourses Thailand

Useful Links
1-วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี
http://www.hotcourses.in.th/study-abroad-info/applying-to-university/how-to-plan-study-abroad-in-1-year/

2-Preparing for A Student Life in Minnesota: Part 1-7
https://thaistudentmn.wordpress.com/2011/07/17/preparing-for-a-student-life-in-minnesota-part-7/

3- การจัดกระเป๋าเดินทาง
http://www.adviceforyou.co.th/usa/about-the-us/how-to-pack-for-a-study-abroad-in-america/

Nano, the next dimension

Nanosciences and nanotechnologies represent a formidable challenge for the research community and industry.

World-class infrastructure, new fundamental knowledge, novel equipment for characterisation and manufacturing, multi-disciplinary education and training for innovative and creative engineering, and a responsible attitude to societal demands are required.

This documentary film, made available by the European Commission, provides a glimpse of some of the many activities that are being carried out in Europe in these fast-grozing fields of research and technological development.

Nanomedicine

Nanomedicine in 21 th century:

แนวโน้ม การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี่ในทางการแพทย์ ในศตวรรษหน้า

1. Nanodiagnostics
Molecular diagnostics
Nanoendoscopy
Nanoimaging

2. Nanotechnology-based Drugs
Drugs with improved methods of delivery

3. Regenerative Medicine
Tissue engineering with nanotechnology

4. Transplantation medicine
Exosomes from donor dendritic cells for drug-free organ transplants.

5. nanorobotic Treatments

Vascular sugery by nanorobotics introduced into thevascula system.
Nanorobots for detection and destruction of cancer.

6. Implants
Bioimportable sensors that bridge the gap between electronic and neurological circuitry.
Durable rejection-resistant artificial tissue and organs.
Implantations of nanocoated stents in coronary arteries to elute drugs and to prevent recclusion.
Implantation of nanopumps for drug delivery.

7. Minimally Invasive Surgery using catheters

Miniaturized nanosensors implanted in catheters to provide real-time data to surgeons
Nanosurgery by integration of nanoparticles and external energy
ตัวอย่าง ความก้าวหน้าทางการแพทย์ยุคนาโนเทคโนโลยี่ ความท้าทายอันยิ่งใหญ่

1.การปรับปรุงการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยโรค(Imaging)
ความก้าวหน้าทางนาโนเทคโนโลยี่ ที่นำสารเพิ่มความชัดภาพที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ มาใช้เพิ่มความชัดภาพ(Imaging) ช่วยให้ตรวจจับปัญหาได้ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลง(เนื้องอก)ตั้งแต่มีขนาดเพียงไม่กี่เซลล์(ระดับนา โน)

2.นาโนสู้มะเร็งร้าย แนวทางใหม่ในการรักษาและส่งผ่านยา(Drug delivery)
อนุภาคเปลือกนาโนทอง ถูกนำมาใช้ร่วมกับการฉายแสงอินฟราเรด เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง และใช้นำส่งผ่านยาไปยังเซลล์มะเร็งอย่างเฉพาะเจาะจง

3.การค้นพบวัสดุนาโนที่ช่วยให้การปลูกถ่ายดีกว่าเดิม(Tissue Engineering)
งานวิจัยระดัยนาโนทำให้นำวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยเพิ่มความทนทานของ ชิ้นส่วนและความเข้ากันได้ทางชีวภาพ เช่นสะโพกเทียมเคลือบด้วยอนุภาคนาโน อาจยึดกับกระดูกรอบข้างได้ดีกว่าปกติ

4.แถบป้ายแม่เหล็ก(fluorescent Label) สำหรับการทดสอบทางชีวการแพทย์
การตรวจวินิจฉัยการเกิดโรค โดยประยุกติใช้อนุภาคนาโนที่ถูกติดฉลากกับแอนติบอดี้ซึ่งจับตัวกับโมเลกุล เป้าหมาย สามารถตรวจวัดสัญญาณแม่เหล็ได้ ทำให้เราอ่านผลการตรวจวัดได้โดยไม่ต้องนำตัวอย่างไปล้างแยกออกจากตัวตรวจวัด ที่ไม่ได้จับกับเป้หมาย

5.บาร์โค้ดนาโน
เม็ดกลมลาเทกซ์ บรรจุอนุภาคสารกึ่งตัวนำระดับนาโนหลากหลายสี” หมุดควอนตัม” (Quntum Dot) มีสักยภาพในการเป็นฉลากเฉพาะตัวสำหรับวัดที่แตกต่างกัน เมื่อฉายแสงเม็ดกลมแต่ละชนิด๖ซึ่งรวมตัวตรวจวัดที่เชื่อมกับมันจะเปล่งแสง แตกต่างกันออกมา เป้ฯแสงที่มีลักษระเฉพาะสามารถแยกออกเป็นสเป็ปตรัมแถบสีค้ายบาร์โค้ด

6.DNA Chip บนคานฉลาด

7.เดนไดรเมอร์อินทรีย์(Organic Dendrimer)

8.ไมโครฟลูอิดิค (Microfluidics) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยทางชีวการแพทย์

Source:
1.นาโนเทคดนโลยี่เพื่อรักษามะเร็ง
> http://nano.cancer.gov
2.หมุดควอนตัม
> http://www.qdot.com
3.งานวิจัยโฟโตนิกส์นาโนของนาโอมิ ฮาลาส
> http://www.ece.rice.edu/~halas/
4.นาโนเทคโลยี่ของ DNA:
> http://seemanlab4.chem.nyu.edu/

5  Nanoparticulate Drug Delivery Systems By: Deepak Thassu,Michel Deleers,Vashwant Pathak

—————————————————

ROLE OF NANOBIOTECHNOLOGY-BASED DRUG DELIVERY IN DEVELOPMENT OF NANOMEDICINE

Several nanoparticle-based technologies for drug delivery are described in various chapters of this book. This section will briefly describe the relevance of these tech- nologies for practical human therapeutics.

An important clinical aspect of nanoparticle-based therapeutics is targeted drug delivery. When nanoparticles are used in the treatment of cancer, their power- ful targeting ability and potential for large cytotoxic payload dramatically enhance the efficacy of conventional pharmaceuticals as well as novel therapeutic approaches, such as gene therapy, radioimmunotherapy, and photodynamic therapy.

There are particular advantages of drug delivery for the treatment of various diseases by nanoscale devices. There are several requirements for developing a device small enough to efficiently leave the vasculature and enter cells to perform multiple, smart tasks. However, the major requirement involves size. Vascular pores limit egress of therapeutics to materials less than approximately 50 nm in diameter, and cells will not internalize materials much greater than 100 nm. As a result, the only currently available technology that fulfills these criteria consists of synthetic nanodevices. These are designed, synthetic materials with structures less than 100 nm in size. Unlike fictional mechanical nanomachines, based on devices that have been “shrunken” to nanometer dimensions, several true nanomolecular structures have now been synthesized and applied to drug delivery, gene transfer, antimicrobial therapeutics, and immunodiagnostics.

Nanoparticles are important for delivering drugs intravenously so that they can pass safely through the body’s smallest blood vessels, for increasing the surface area of a drug so that it will dissolve more rapidly, and for delivering drugs via inhalation. Porosity is important for entrapping gases in nanoparticles, for control- ling the release rate of the drug, and for targeting drugs to specific regions. Owing to their small size, lipid nanocapsules might be promising for an injectable as well as for an oral drug-delivery system, providing sufficient drug solubility to avoid embolization in blood after intravenous injection as well as a positive effect of drug absorption after oral administration. A drug-delivery system for intravenous admin- istration of ibuprofen has been developed which exhibits sustained-release proper- ties by either oral or intravenous route and may be useful for the treatment of postoperative pain.

—————————————————

NANOMEDICINE

Besides nanoparticles, various nanotechnologies and other nanomaterials that are currently under investigation in medical research and diagnostics will soon find a practical application in practice of medicine. Nanobiotechnologies are being used to create and study models of human disease, particularly immune disorders. Introduction of nanobiotechnologies in medicine will not create a separate branch of medicine but simply implies improvement of diagnosis as well as therapy and can be referred to as nanomedicine. This broad term covers various therapeutic areas including treatments that may require surgical intervention.

Clinical Nanodiagnostics

Application of nanotechnology in molecular diagnostics will have a tremendous impact on the practice of medicine. Biosensor systems based on nanotechnology could detect emerging disease in the body at a stage that may be curable. This is extremely important in management of infections and cancer. Some of the body functions and responses to treatment will be monitored without cumbersome labo- ratory equipment. Some examples are a radiotransmitter small enough to put into a cell and acoustical devices to measure and record the noise a heart makes. Nanodiagnostics will also be integrated with nanotherapeutics.

Nanoendoscopy

Endoscopic microcapsules that can be ingested and precisely positioned are being developed. A control system will enable the capsule to attach to the digestive tract

and move within it. Precisely positioned microcapsules would allow physicians to view any part of the inside lining of the digestive tract in detail, resulting in more efficient, accurate, and less invasive diagnoses. In addition, these capsules could be modified to include treatment mechanisms as well, such as the release of a drug or chemical near a diseased area.

PillCam? capsule (Given Imaging Ltd., Yoqneam, Israel), an endoscope to visualize small intestine abnormalities, was approved in 2001. Other companies are now producing ingestible capsules for this purpose. The patient ingests the capsule, which contains a tiny camera, and intestinal peristalsis propels the capsule for approximately eight hours. During this time, the camera snaps the pictures and images that are transmitted to a data recorder worn by the patient. The physicians can review the images later on to make the diagnosis, but some abnormalities may be missed as this method has only a 50% success rate in detection of diseases. Controlling the positioning and movement on a nanoscale will greatly improve the accuracy of this method. Similar nanorobots are under development for other parts of the body.

Nanobiotechnology for Developing Stem-Cell-Based Therapies

Stem-cell-based therapies are one of the most promising areas of development in human therapeutics. Nanobiotechnology can be applied to delivery of gene therapy using geneti-cally modified stem cells and further applied in tracking stem cells introduced into the human body.

Nanofibrous scaffolds are being developed for stem cells to mimic the nano- meter-scale fibers normally found in that matrix (13). They are being used to grow stem cells derived from adipose tissue. They can conceivably be used for tissue repair.

Application of Nanobiotechnology in Various Therapeutic Areas Nanobiotechnology has been applied in almost every area of human healthcare. Some examples are given of applications in important therapeutic areas: cancer, neurological disorders, cardiovascular diseases, and infections.

Oncology

Disorders of the Central Nervous System

Cardiovascular Diseases

Infections

ROLE OF NANOBIOTECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF PERSONALIZED MEDICINE

Personalized medicine simply means the prescription of specific therapeutics best suited for an individual. It is usually based on pharmacogenetic, pharmacogenomic, and pharmacoproteomic information, but other individual variations in patients are also taken into consideration . Personalized medicine is beginning to be recognized and is expected to become a part of medical practice within the next decade. Molecular diagnostics is an important component of personalized medi- cine. Improvement of diagnostics by nanotechnology has a positive impact on personalized medicine. Nanotechnology has potential advantages in applications in point-of-care diagnosis, for example, on patient’s bedside or the outpatient clinic, self-diagnostics for use in the home, and integration of diagnostics with therapeu- tics. All of these will facilitate the development of personalized medicines. Cancer is a good example of advantages of personalized management. In cases of cancer, the variation in behavior of cancer of the same histological type from one patient to another is also taken into consideration. Personalization of cancer therapies is based on a better understanding of the disease at the molecular level, and nanotechnology will play an important role in this area.

CONCLUDING REMARKS AND FUTURE PROSPECTS

Disease and other disturbances of function are caused largely by damage at the molecular and cellular level, but current surgical tools are large and crude. Even a fine scalpel is a weapon more suited to tear and injure than heal and cure. It would make more sense to operate at the cell level to correct the cause of disease, rather than chop off large lesions as a result of the disturbances at cell level.

Nanotechnology will enable construction of computer-controlled molecular tools that are much smaller than a human cell and built with the accuracy and preci- sion of drug molecules. Such tools will be used for interventions in a refined and controlled manner at the cellular and molecular levels. They could remove obstruc- tions in the circulatory system, kill cancer cells, or take over the function of subcel- lular organelles. Instead of transplanting artificial hearts, a surgeon of the future would be transplanting artificial mitochondrion.

Nanotechnology will also provide devices to examine tissue in minute detail. Biosensors that are smaller than a cell would give us an inside look at cellular func- tion. Tissues could be analyzed down to the molecular level, giving a completely detailed “snapshot” of cellular, subcellular, and molecular activities. Such a detailed diagnosis would guide the appropriate treatment.

An increasing use of nanobiotechnology by the pharmaceutical and biotech- nology industries is anticipated. Nanotechnology will be applied at all stages of drug development ? from formulations for optimal delivery to diagnostic applica- tions in clinical trials.

It is expected that within the next few years, we will have a better understand- ing of how to coat or chemically alter nanoparticles to reduce their toxicity to the body, which will allow us to broaden their use for disease diagnosis and for drug delivery. Biomedical applications are likely to be some of the earliest. The first clinical trials are anticipated for cancer therapy

——————————————————————–

NanoEngineering Supermaterials

Nanotechnology – Age of Convergence

Nanotechnology and “The End of Medicine”

Nanotech Today: Nano-Engineered Medicine

Nanotechnology and Biology

Telemedicine

การแพทย์ทางไกล
ได้กลายเป็นเป้าหมายของการสาธารณะสุขยุคใหม่เสียแล้ว

จากการวิจัยพบว่าการพบแพทย์แบบออนไลน์ หรือจะเป็นคลีนิกแพทย์ออนไลน์นั้น มีแนวโน้มว่าจะเข้ามาทดแทนการไปหาหมอแบบปกติ ที่เราต้องเดินทางไปคลีนิกหรือโรงพยาบาลที่จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง (ในต่างประเทศ) และผู้ ป่วยหรือคนไข้ก็มีทีท่าว่าจะชอบการพบหมอแบบออนไลน์นี้เสียด้วยในปัจจุบันการ แพทย์ทางไกล (Telemedicine) ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับการยกระดับการสาธารณะสุขของชุมชนห่างไกล และในชนบทรวมทั้งกลุ่มประชากรที่มีความต้องการ หรือมีข้อจำกัดบางประการ อาทิเช่นนักโทษในสถานกักกัน และแล้วการแพทย์ทางไกลก็ได้กลายเป็นเป้าหมายของการสาธารณะสุขยุคใหม่เสีย แล้ว และมีแนวโน้มว่าคนไข้จะหันมาใช้บริการคลีนิกแพทย์ออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดก็จะเข้ามา ทดแทนการไปหาหมอแบบปกติที่ต้องเดินทาง และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งมีผลการวิจัยที่ได้ศึกษาจากกลุ่มแพทย์ 282 ท่านและคนไข้มากกว่า 3,600 คนในกลุ่มตัวอย่างพบว่า การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลน์ รวมถึงอีเมล์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์และคนไข้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ประมาณหนึ่งเหรีญสหรัฐต่อคนไข้หนึ่งคนต่อเดือน  นอกจากนี้ยังพบอีกว่า 78 เปอร์เซนต์ของคนไข้และ 63 เปอร์เซนต์ของแพทย์ รู้สึกพอใจกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้นำเข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน และถ้าดูข้อมูลเฉพาะ จากกลุ่มแพทย์ที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี จะพบว่าอัตราการยอมรับ การแพทย์แบบทางไกล และความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารนั้น พุ่งสูงขึ้นถึง 87 เปอร์เซนต์เลยทีเดียวผลลัพท์ที่ออกมาในเชิงบวกนั้น แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ และทัศนะความสนใจของแพทย์ที่มีต่อเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการประหยัดเวลา และโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ
การพบแพทย์แบบออนไลน์ จะเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้า และเป็นจุดเปลี่ยนของวิวัฒนาการด้านสาธารณะสุข ที่จะเปลี่ยนจากการพบแพทย์ที่โรงพยาบาล และคลีนิกแพทย์ไปสู่สถานที่แห่งใหม่ ซึ่งไม่มีขีดจำกัดและสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องมีการเดินทาง และนั่นคือที่บ้านของคนไข้เองรูปแบบการให้บริการด้านสาธารณะสุขแบบใหม่ ได้เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในโลกอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าเราจะอยู่ ณ ที่แห่งใดบนโลกใบนี้ ขอเพียงสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ก็เหมือนมีแพทย์ประจำตัวอยู่เคียงข้างตลอดเวลา

โครงการแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียม>>http://hospital.moph.go.th/srisungworn/telemed01.htm

More details see>>http://www.visicu.com/products/index.h

Bionic Man

Bionic Man Moves Artificial Arm With Brain
Breakthrough Could Change Lives Of Amputees, Patients With Spinal Cord Injuries

The world’s first bionic man, Jesse Sullivan, 54, accidentally touched live wires while working as a utility lineman in Tennessee. He suffered severe burns, causing him to lose his arms.Now, Sullivan is the first to try out the most sophisticated artificial arms ever designed.Surgeons attached his arm nerves to healthy muscles in his chest.

“So now when Jess thinks, close hand, the impulse is picked up by a transmitter, and goes to his hand,” doctor Todd Kuiken said. “He thinks, closes hand and it does.”Sullivan’s hand rotates 360 degrees, according to the report. When Sullivan’s brain tells his arm to do something, it’s done in seconds and he has feeling in the bionic arm.
This gives me a lot of hope,” Sullivan said. “I was an independent kind of guy. I didn’t ask anybody for anything. If I could do it, I did it.”
Eventually tiny sensors in the fingertips will allow Sullivan to feel texture and temperature.Doctors at the Rehabilitation Institute of Chicago said the breakthrough could change the lives of amputees, patients with spinal cord injuries and stroke victims, according to the report.
By the time it’s perfected, the cost of manufacturing the bionic arm is expected to be about $6 million, according to the report.

Source>>http://www.clickorlando.com/news/4643968/detail.html

=============================================

Artificial Arms and Hands

แนวความคิดที่จะจับเอาบางส่วนของหุ่นยนต์มาใส่ให้แก่คนที่มีสมรรถนะร่าง กาย ต่ำกว่าคนปกติ เช่น แขนเทียม ขาเทียม ไปจนถึงมือเทียม ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากทั้งผู้วิจัยและพัฒนา และผู้ใช้ทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2006 โลกได้กำเนิดมนุษย์กึ่งหุ่นยนต์ทั้งเพศชายและเพศหญิงเป็นครั้งแรก ทั้งคู่ได้สูญเสียแขนจากอุบัติเหตุ คลาวเดีย มิทเชล (Claudia Mitchell) เล่าว่าในช่วงแรกที่เธอกลับมาใช้ชีวิตที่มีแขนข้างเดียว เวลาจะรับประทานกล้วย เธอต้องเอาเท้าทั้งสองจับกล้วยแล้วใช้มือขวาที่เหลืออยู่ปอกกล้วย “การปอกกล้วยเข้าปากไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อย่างที่เคยคิด” ถึงแม้ในที่สุดเธอจะยังสามารถทำภารกิจแบบนี้ได้ มันก็มักจะทำให้อารมณ์เธอแปรปรวนทุกครั้ง แต่ตอนนี้เธอเพียงแต่เอาแขนกลมาอยู่ใกล้ๆ กล้วยแล้วพยายามคิดที่จะจับกล้วย แขนกลนั้นจะตอบสนองคำสั่งจากสมองของเธอด้วยการจับกล้วยลูกนั้น ก่อนที่เธอจะใช้มือจริงของเธอปลอกเปลือกมันออกเพื่อรับประทาน ทหารผ่านศึกพิการจากสงครามในอิรักของสหรัฐอเมริกาจำนวนหลายร้อยคน ต่างก็รอคอยการกลับไปใช้ชีวิตที่ถึงไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เคยทำ อยู่เดิม เทคโนโลยี Bionics จักเป็นความหวังให้ผู้พิการทางร่างกายทั่วโลก ได้ใช้ชีวิตเทียบเท่ากับคนธรรมดา

Bionics ไม่เพียงแต่จะสามารถนำพาอวัยวะทดแทนมาให้ผู้ที่บกพร่องทางร่างกายเท่านั้น แต่ศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ยังสามารถ “เพิ่มเติม” ขีดความสามารถทางร่างกายส่วนบุคคลให้สูงขึ้นไปอีกได้ ศาสตราจารย์ โยชิยูกิ ซันไก (Yoshiyuki Sankai) แห่งมหาวิทยาลัยสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่นได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่สวมใส่ได้ เรียกกันในวงการว่า Exoskeleton ซึ่งคนจะนำมาสวมไว้กับตัว จากนั้นเมื่อออกแรงยกของด้วยแขน เซ็นเซอร์จะออกคำสั่งให้กระดองกลที่ห่อแขนอยู่ออกแรงยกแทนแขนของเรา จะหุ่นยนต์ที่สวมใส่ได้ที่มีชื่อว่า HAL-5 นี้ได้ถูกสาธิตโดยการให้ผู้สวมใส่อุ้มผู้หญิงขึ้นมากลางอากาศได้อย่างที่คน อุ้มไม่รู้สึกหนักเลย กลุ่มวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบอร์คลีย์ ก็ไม่ยอมน้อยหน้าโดยการนำเอาเจ้า Exoskeleton นี้มาสาธิตให้ผู้สวมใส่แบกเป้ที่มีน้ำหนักเกือบ 40 กิโลกรัม เดินโชว์ไปมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพียงแค่เจ้าของชุดทำท่าจะเดิน หุ่นยนต์ที่สวมใส่อยู่นั้นก็จะออกตัวเดินทันที โดยรับน้ำหนักที่เป้หลังลงบนโครงโลหะของมัน

Implantable Glucose Sensor

Implantable Glucose Sensor Could Spell Relief for Millions of Diabetics
By: Colin Poitras
From: UConn Today

A team of researchers in chemistry, pharmaceutics, and engineering is developing a long term implantable biosensor that could dramatically change the way of life for millions of people diagnosed with diabetes.

Inside the laboratories of Board of Trustees distinguished professor of pharmaceutics Diane Burgess, chemistry professor Fotios Papadimitrakopoulos, and engineering professor Faquir Jain, teams of graduate students and postdoctoral fellows are helping develop a miniaturized wireless device that will monitor blood glucose levels for three months or more after being inserted under a patient’s skin.

More Details > http://today.uconn.edu/?p=4713