Study USA Useful Links

ต่อไปนี้เป็นลิงค์และแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับบุคคลที่สนใจศึกษาต่อในสหรัฐฯ ซึ่งจะสามารถหาข้อมูลในเรื่องต่อไปนี้ (ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ที่มาจาก

http://thai.bangkok.usembassy.gov/mobile//services/irc/stu_lnk.html#

หัวข้อสำคัญ

การรับรองวิทยฐานะ

เงินช่วยเหลือและทุนการศึกษา

การทดสอบ

ลิงค์ของรัฐบาลสหรัฐฯ

องค์กรเอกชน

การรับรองวิทยฐานะ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะ – จัดทำโดย educationUSA

ถ้าท่านประสงค์จะเดินทางไปศึกษาในสหรัฐฯ ท่านควรตรวจสอบว่าสถาบันที่ท่านต้องการเข้าศึกษานั้นได้รับการรับรองวิทยาฐานะหรือไม่ การรับรองวิทยฐานะเป็นการรับประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา และรับประกันว่าท่านจะได้รับการศึกษาและบริการตามที่ทางสถาบันการศึกษานั้นๆ โฆษณาไว้

http://www.educationusa.state.gov/accred.htm

การรับรองวิทยฐานะในสหรัฐฯ – จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ (USDE)

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองวิทยฐานะทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือหน่วยงานรับรองเฉพาะทาง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้ในการรับรองวิทยฐานะ มีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ

http://www.ed.gov/admins/finaid/accred/index.html?src=qc

สมาคมผู้รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาเฉพาะทางและสถาบันวิชาชีพ (ASPA)

ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสมาชิกในเรื่องคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมทักษะความรู้ ธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณที่ดีสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองวิทยฐานะ

http://www.aspa-usa.org/

คณะกรรมการรับรองวิทยฐานะการสอนภาษาอังกฤษ (CEA)

ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอิสระและหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ นักเรียนต่างชาติที่ประสงค์จะเรียนภาษาอังกฤษในสหรัฐฯ สามารถหาสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะเหล่านี้จากเว็บไซต์ของ CEA ข้างล่าง

http://www/cea-accredit.org/

องค์กรรับรองวิทยฐานะที่ได้รับการยอมรับ – จัดทำโดย สภารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา (Council for Higher Education Accreditation – CHEA)

เว็บไซต์นี้ให้รายชื่อสถาบันรับรองวิทยฐานะที่ได้รับการยอมรับจาก CHEA หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือทั้งสองหน่วยงาน

http://www.chea.org/pdf/CHEA_USDE_AllAccred.pdf (PDF 126KB)

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ

วิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกา

U.S. News & World Report จัดอันดับวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ รวมทั้งบทความและข้อมูลอื่นๆ

http://www.usnews.com/usnews/edu/college/rankings/rankindex_brief.php

บัณฑิตวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกา

U.S. News & World Report จัดอันดับหลักสูตรปริญญาโทที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ รวมทั้งบทความและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

http://www.usnews.com/usnews/edu/grad/rankings/rankindex_brief.php

สมาคมวิทยาลัยชุมชนอเมริกัน

CommunityCollegeFinder1/Community_College_Finder.htm

สมาคมวิทยาลัยชุมชนอเมริกันเป็นองค์กรหลักที่สนับสนุนกว่า1,100 สถาบันที่มีการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา (associate degree)  นอกจากจะมีลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนต่างๆ แล้ว เว็บไซต์ของสมาคมฯ ยังมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมที่องค์กรกำลังดำเนินอยู่ กิจกรรมส่งเสริมต่างๆ ของสมาคมฯ และสถิติพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับภาพรวมของวิทยาลัยชุมชน

http://www.aacc.nche.edu/Content/NavigationMenu/AboutCommunityColleges/

College Opportunities Online (COOL)

COOL เป็นลิ้งค์เชื่อมตรงไปยังวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 7,000 แห่งในสหรัฐฯ ซึ่งรวบรวมโดยศูนย์สถิติทางการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงการศึกษาธิการสหรัฐฯ

http://www.nces.ed.gov/ipeds/cool/

Google’s University Search

การสืบค้นมหาวิทยาลัยของ Google ช่วยให้คุณหาเว็บไซต์ของสถาบันที่ต้องการได้ง่ายขึ้น  ท่านสามารถลองหาข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น ข้อมูลการรับสมัคร ปฏิทินการศึกษา หรือข่าวศิษย์เก่า

http://www.google.com/options/universities.html

Peterson’s “Find a School” Search Engine

เชิญท่านสำรวจฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลักสูตรสองปีและสี่ปีที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะเกือบ 4,000 แห่งทั่วประเทศสหรัฐฯ  ท่านสามารถใช้ข้อมูลในส่วนของเงื่อนไขหลายหลากเพื่อหาสิ่งที่ท่านต้องการ เช่น ชื่อ ที่ตั้ง ค่าธรรมเนียมการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าใหม่ ศาสนาต่างๆ ที่นักศึกษานับถือ และอื่นๆ

http://www.petersons.com/educationusa/

U.S. Colleges and Universities

เว็บไซต์นี้มีขั้นตอนง่ายๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลักสูตรสี่ปีในแต่ละรัฐทั่วประเทศสหรัฐฯ

http://www.50states.com/college/

ความช่วยเหลือทางการเงินและทุนการศึกษา

Financial Aid Information Page

เว็บไซต์ FinAid เริ่มบริการสาธารณชนเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีพ.ศ. 2537 และเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับรางวัลโดยมีข้อมูล คำแนะนำและเครื่องมือช่วยเหลือครอบคลุมมากที่สุดทั้งบนเว็บและนอกเว็บที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา

http://finaid.org

Financial Assistance Guide – educationUSA

เนื่องจากการศึกษาในสหรัฐฯ อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการศึกษาในประเทศของคุณเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องวางแผนด้านการเงินของคุณอย่างน้อย 12 เดือนก่อนที่คุณตั้งใจจะมาศึกษาที่สหรัฐฯ

http://www.educationusa.state.gov/finaid.htm

Fulbright Scholarships

โครงการฟุลไบร้ท์ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก นักวิชาการและผู้ประกอบวิชาชีพ ครูอาจารย์และผุ้บริหารจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

http://exchanges.state.gov/education/fulbright/

Funding for US Study Online ของ IIE

เงินทุนสำหรับการศึกษาออนไลน์กับสถาบันสหรัฐฯ (Funding for US Study Online) เป็นฐานข้อมูลด้านทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ที่ IIE เป็นผู้ดูแล  ฐานข้อมูลนี้รวมโครงการให้เงินสนับสนุนการศึกษาทุกประเภท สำหรับทุกระดับการศึกษาของการศึกษาระดับที่สูงกว่ามัธยมในทุกสาขาวิชา

http://www.fundingusstudy.org/wbs/cont_edit.asp

International Scholarhips

เว็บไซต์ International Scholarships http://www.InternationalScholarships.com นี้เป็นแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตชั้นแนวหน้าที่มีข้อมูลด้านเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศ  ท่านจะพบรายชื่อทุนและเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ รวมถึงโครงการเงินกู้และข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนต่อต่างประเทศที่ละเอียดที่สุด

http://www.internationalscholarships.com/browse.php

เครื่องมือสืบค้น “Financial Aid/Scholarships” ของ Peterson

หากท่านกำลังหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษาของท่านอยู่ ขอเชิญเยี่ยมชมฐานข้อมูลทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติที่เว็บไซต์นี้

http://www.petersons.com/educationusa/

ทุนการศึกษา – สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (OCSC) สำนักนายกรัฐมนตรี

http://www.ocsc.go.th/exam/exa_scholarship.asp

ทุนการศึกษาของรัฐบาลไทย

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ – สภาการศึกษานานาชาติ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของสภาการศึกษานานาชาติให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ

http://highered.cois.org/Resources/Scholarships.htm

บริการการจัดสอบ

การสอบคุณสมบัติสถาบันวิชาการพยาบาลต่างประเทศ

The Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools (CGFNS) เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรที่ไม่นำประเด็นการย้ายถิ่นเข้าเมืองมาพิจารณาในการประเมิน และเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลในการประเมินความน่าเชื่อถือของเอกสารรับรองที่เกี่ยวกับการศึกษา การลงทะเบียนและการออกใบอนุญาตพยาบาลและผู้ประกอบอาชีพด้านสุขอนามัยทั่วโลก  ภารกิจของคณะกรรมาธิการนี้คือคุ้มครองสาธารณชนด้วยการประกันเอกสารรับรองความน่าเชื่อถือของจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพด้านสุขอนามัยในบริบทของการย้ายถิ่นเข้าเมืองระหว่างประเทศ

http://www.cgfns.org/

ETS – Educational Testing Service

ผู้ใช้เว็บสามารถลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเพื่อสมัครสอบก่อนเข้าศึกษาแบบต่างๆ เช่น ข้อสอบ Scholastic Aptitude Test (SAT), ข้อสอบ Graduate Management Admission Test (GMAT) และข้อสอบ Graduate Record Exam (GRE)

http://www.ets.org/

ข้อสอบ GMAT – Graduate Management Admission Test

ข้อสอบ Graduate Management Admission Test (ข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานที่ช่วยให้สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับสูงในสาขาธุรกิจและการบริหารจัดการ) ข้อสอบ GMAT® จะวัดทักษะการใช้ภาษาระดับพื้นฐาน ทักษะด้านคณิตศาสตร์และทักษะการเขียนเชิงวิเคราะห์ที่เราได้พัฒนามาตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาและทำงาน

http://www.gmat.com

ข้อสอบ GRE – Graduate Record Examinations

The GRE® General Test จะวัดทักษะการใช้เหตุผลทางภาษา ทักษะการใช้เหตุผลเชิงปริมาณ ทักษะการคิดแบบวิจารณ์และทักษะการเขียนเชิงวิเคราะห์ที่เราได้พัฒนาสั่งสมมาโดยไม่ระบุสาขาวิชาการใด  The GRE® Subject Tests จะประเมินสัมฤทธิผลระดับปริญญาตรีในแปดสาขาวิชา

http://www.gre.org

ข้อสอบ LSAT – Law School Admission Test

ข้อสอบ Law School Admission Test (LSAT) เป็นข้อสอบมาตรฐานใช้เวลาสอบครึ่งวันที่สถาบันการศึกษาด้านกฎหมายที่ได้รับการรับรองจากสมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน สถาบันการศึกษาด้านกฎหมายของประเทศแคนาดาส่วนใหญ่และสถาบันการศึกษาด้านกฎหมายที่ไม่ได้รับการรับรองจากสมาคมเนติบัณฑิตอเมริกันหลายแห่งกำหนดให้ผู้สมัครเข้าเรียนในสถาบันของตนต้องสอบ  ข้อสอบนี้จะเป็นแบบประเมินมาตรฐานด้านทักษะการอ่านและการใช้เหตุผลด้วย ภาษาที่สถาบันการศึกษาด้านกฎหมายสามารถใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในหลายๆ เกณฑ์ในการประเมินผู้สมัครเรียน  มีการจัดสอบ LSAT ปีละ 4 ครั้งตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก

http://www.lsat.org/

ข้อสอบ MCAT – Medical College Admission Test

วิทยาลัยแพทย์ของสหรัฐฯ เกือบทุกแห่งกำหนดให้ผู้สมัครเข้าเรียนในสถาบันของตนต้องส่งผลคะแนนสอบ MCAT คณะกรรมการคัดเลือกเข้าศึกษาจะพิจารณาคะแนนสอบ  MCAT ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินรับเข้าเรียน

http://www.aamc.org/students/mcat/start.htm

SAT – Scholastic Assessment Test

โครงการ SAT ของ The College Board ประกอบด้วยข้อสอบการใช้เหตุผลและข้อสอบรายวิชา ข้อสอบ SAT ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 45 นาที และเป็นการประเมินทักษะในสามด้านคือ การอ่านเชิงวิเคราะห์ คณิตศาสตร์และการเขียน  แม้ว่าคำถามส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย แต่นักเรียนก็ต้องเขียนเรียงความขนาดความยาวที่ใช้เวลา 25 นาที

http://www.collegeboard.com/

TOEFL – Test Of English as a Foreign Language

ข้อสอบ TOEFL เป็นการประเมินความสามารถของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษในการใช้และเข้าใจภาษาอังกฤษที่พูด เขียนและได้ยินได้ฟังในสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

http://www.toefl.org

การสอบขอใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสหรัฐฯ USMLE – United States Medical Licensing Examination

ในสหรัฐอเมริกาและดินแดนในปกครองของสหรัฐฯ สถาบันที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทยสภา) แต่ละแห่งของเขตปกครองต่างๆ จะมีหน้าที่ออกใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  สถาบันที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทยสภา) แต่ละแห่งจะมีกฎระเบียบของตนเองและกำหนดให้แพทย์ต้องสอบผ่านข้อสอบที่แสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาต  ผลสอบ USMLE จะรายงานไปยังสถาบันเหล่านี้เพื่อใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ขั้นต้น  ข้อสอบ USMLE เป็นระบบการประเมินผู้สมัครที่สถาบันต่างๆ ใช้ร่วมกันในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ขั้นต้น

http://www.usmle.org

ลิ้งค์ของรัฐบาลสหรัฐฯ

สำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชนชาวอเมริกันกับประชาชนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

http://exchanges.state.gov/

ฝ่ายข้อมูลและทรัพยากรการศึกษา – สำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงาน Global Educational Programs (ECA/A/S) มีหน้าที่วางแผน พัฒนา บริหารและตรวจสอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่สำคัญสามกิจกรรมของโครงการ Fulbright คือ โครงการแลกเปลี่ยนครู โครงการ Humphrey Fellowship และโครงการ Educational Partnerships  สำนักงานฯ ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรที่ไม่แสวงกำไรของเอกชนในการบริหารงานหลายด้านของโครงการเหล่านี้  นอกจากนี้  สำนักงานฯ ยังรับผิดชอบกำกับดูแลการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาทั่วโลกและให้เงินสนับสนุนโครงการให้ทุนการศึกษา Benjamin A. Gilman International Scholarship Program โดยผ่านฝ่ายข้อมูลและทรัพยากรการศึกษา

http://exchanges.state.gov/education/educationusa/

EducationUSA – สำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ

EducationUSA  คือเครือข่ายของศูนย์แนะแนวการศึกษากว่า 450 แห่งทั่วโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ง  เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศอื่นๆ โดยการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับรายบุคคล ความสัมพันธ์ในสายวิชาชีพและความสัมพันธ์ระดับสถาบันระหว่างประชาชนทั่วไปและองค์กรต่างๆ ในสหรัฐฯ กับประชาชนและองค์กรในต่างประเทศ ตลอดจนนำเสนอประวัติศาสตร์ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายของสหรัฐฯ ให้แก่ประชาชนของประเทศต่างๆ  ในแต่ละปี จะมีนักศึกษาต่างชาติหลายล้านคนที่ต้องการศึกษาต่อในสหรัฐฯ รับทราบข้อมูลด้านการศึกษาต่อนี้ผ่านศูนย์ EducationUSA

http://www.educationusa.state.gov/

นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ – สำนักงานสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เงินทุนการศึกษาช่วยเหลือ โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ การศึกษานานาชาติและการสอบ

http://usinfo.state.gov/usa/infousa/educ/lkeduc.htm

Study USA – ฝ่ายการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

Study USA คือโครงการหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ที่จัดหาหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรอบรมที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับนักศึกษาต่างชาติและผู้ประกอบอาชีพ

http://www.buyusa.gov/studyusa/

กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ

กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2523 โดยรวมสำนักงานหลายหน่วยงานของรัฐบาลกลางเข้าด้วยกัน คำสั่งดั้งเดิมของกระทรวงฯ ยังคงเป็นภารกิจของกระทรวงฯ จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งคือ ให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาทั่วประเทศ

http://www.ed.gov

องค์กรนอกภาครัฐ

คณะกรรมการรับรองวิทยฐานะและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (Council for Higher Education Accreditation – CHEA)

CHEA เป็นองค์กรระดับประเทศที่ส่งเสริมการกำกับควบคุมคุณภาพการศึกษาด้วยตนเองโดยการใช้ระบบการรับรองวิทยฐานะ  CHEA เป็นสมาคมของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ให้ปริญญาประมาณ 3,000 แห่งและให้การรับรององค์กรรับรองมาตรฐานการศึกษาของกว่า 60 สถาบันและหลักสูตร

http://www.chea.org/

คณะกรรมการการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างประเทศ (Council on International Educational Exchange – CIEE)

CIEE เป็นองค์กรนอกภาครัฐที่ไม่แสวงกำไรและเป็นผู้นำด้านโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างประเทศและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการทำงาน ศึกษา ท่องเที่ยวเดินทาง การเรียนการสอนในต่างประเทศ

http://www.ciee.org/

eduPASS! The SmartStudent Guide to Studying in the USA

ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาต่างชาติเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาในวิทยาลัย หนังสือเดินทางและวีซ่า การเดินทางเข้าสหรัฐฯ และการพำนักในสหรัฐฯ ตลอดจนกล่าวถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและหัวข้ออื่นๆ

http://www.edupass.org

สถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education – IIE)

เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักศึกษา นักวิชาการ นักการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย และเป็นแหล่งข้อมูลการค้นหาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาต่างประเทศ  ส่วนที่อธิบายเกี่ยวกับโครงการ Fulbright มีข้อมูลการสมัครด้วย

http://www.iie.org/

NAFSA: The Association of International Educators

NAFSA ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิชาการให้มาศึกษาที่สหรัฐฯ และจากสหรัฐฯ ไปศึกษาในต่างประเทศ  สมาคมนี้ให้การอบรมและการศึกษาตามสายอาชีพและทำหน้าที่เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษาระหว่างประเทศ

http://www.nafsa.org/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s