การแพทย์ทางไกล

การแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine ได้กลายเป็นเป้าหมายของการสาธารณะสุขยุคใหม่เสียแล้ว

 
       จากการวิจัยพบว่าการพบแพทย์แบบออนไลน์ หรือจะเป็นคลีนิกแพทย์ออนไลน์นั้น มีแนวโน้มว่าจะเข้ามาทดแทนการไปหาหมอแบบปกติ ที่เราต้องเดินทางไปคลีนิกหรือโรงพยาบาลที่จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง (ในต่างประเทศ) และผู้ ป่วยหรือคนไข้ก็มีทีท่าว่าจะชอบการพบหมอแบบออนไลน์นี้เสียด้วยในปัจจุบันการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับการยกระดับการสาธารณะสุขของชุมชนห่างไกล และในชนบทรวมทั้งกลุ่มประชากรที่มีความต้องการ หรือมีข้อจำกัดบางประการ อาทิเช่นนักโทษในสถานกักกัน และแล้วการแพทย์ทางไกลก็ได้กลายเป็นเป้าหมายของการสาธารณะสุขยุคใหม่เสียแล้ว และมีแนวโน้มว่าคนไข้จะหันมาใช้บริการคลีนิกแพทย์ออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดก็จะเข้ามา ทดแทนการไปหาหมอแบบปกติที่ต้องเดินทาง และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งมีผลการวิจัยที่ได้ศึกษาจากกลุ่มแพทย์ 282 ท่านและคนไข้มากกว่า 3,600 คนในกลุ่มตัวอย่างพบว่า การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลน์ รวมถึงอีเมล์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์และคนไข้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ประมาณหนึ่งเหรีญสหรัฐต่อคนไข้หนึ่งคนต่อเดือน  นอกจากนี้ยังพบอีกว่า 78 เปอร์เซนต์ของคนไข้และ 63 เปอร์เซนต์ของแพทย์ รู้สึกพอใจกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้นำเข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน และถ้าดูข้อมูลเฉพาะ จากกลุ่มแพทย์ที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี จะพบว่าอัตราการยอมรับ การแพทย์แบบทางไกล และความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารนั้น พุ่งสูงขึ้นถึง 87 เปอร์เซนต์เลยทีเดียวผลลัพท์ที่ออกมาในเชิงบวกนั้น แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ และทัศนะความสนใจของแพทย์ที่มีต่อเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการประหยัดเวลา และโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ
         การพบแพทย์แบบออนไลน์ จะเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้า และเป็นจุดเปลี่ยนของวิวัฒนาการด้านสาธารณะสุข ที่จะเปลี่ยนจากการพบแพทย์ที่โรงพยาบาล และคลีนิกแพทย์ไปสู่สถานที่แห่งใหม่ ซึ่งไม่มีขีดจำกัดและสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องมีการเดินทาง และนั่นคือที่บ้านของคนไข้เองรูปแบบการให้บริการด้านสาธารณะสุขแบบใหม่ ได้เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในโลกอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าเราจะอยู่ ณ ที่แห่งใดบนโลกใบนี้ ขอเพียงสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ก็เหมือนมีแพทย์ประจำตัวอยู่เคียงข้างตลอดเวลา

โครงการแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียม>>http://hospital.moph.go.th/srisungworn/telemed01.htm

More details see>>http://www.visicu.com/products/index.html