ไมโครชิพที่ใช้ตรวจมาลาเรีย

ไมโครชิพที่ใช้ตรวจมาลาเรียพร้อมออกใช้แล้ว
นักวิจัยมหาวิทยาลัยกลาสโกลว์ได้ยืนยันว่าสามารถสร้างอุปกรณ์ที่สามารถตรวจมาลาเรียได้เพียงภายใน 1 นาที แพทย์มีความยินดีที่มีการพัฒนาอุปกรณ์นี้ เพราะคนที่เดินทางไปต่างประเทศในแถบที่มีการระบาดมาลาเรียนั้นต่างไม่ได้มาคุยกัแพทย์เรื่องการระวังตัวต่อโรคก่อน ทำให้เมื่อเป็นโรคที่มีอาการไข้นั้นอาจทำให้คนไข้ป่วยหนักแล้วก็ได้

ตัวอย่างเลือดจะถูกหยดลงไปบนไมโครชิพ ซึ่งถูกออกแบบให้ตรวจจับสายพันธุ์ของโรคนี้ ซึ่งนี้หมายถึงว่าเราจะสามารถใช้ยาที่ดีในการรักาได้ทันท่วงที

ในการศึกษาปีที่แล้วได้เผยให้เห็นถึงหลายกรณีของป่วยด้วยโรคมาลาเรียในระดับที่รุนแรงอันตรายมากกว่าที่เคยให้ในคนเดินทางเข้าสู่อังกฤษจากต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการศึกษาและจำแนกคนที่ติดเชื้อมาลาเรียจากปรสิต Plasmodium falciparum จำนวน 6,753 คน ตั้งแต่ปี 2002 -2006 ขององค์การป้องกันสุขภาพอังกฤษ

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหลายกรณีของผุ้ป่วยเพิ่มขึ้นจากคนที่ไปเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเพื่อนและญาติที่แอฟริกาตะวันตก นักวิจัยที่พัฒนาเรื่องนี้ได้ระบุว่าการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบัน นั้นคือการตรวจเลือดบนสไลด์แก้วและส่องลงภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ซึ้งต้องใช้คนที่มีความชำนาญทางกล้องจุลทรรศน์สูงและใช้เวลานานกว่าจะวินิจฉัยได้ ซึ่งมีความยากมากที่จะทำให้ได้ผลวินิจฉัยที่มีความแม่นยำ

ไมดครชิพที่ออกแบบมานี้สามารถให้ผลที่ดีได้ภายในไม่ถึง 30 นาที ซึ่งการวินิจฉัยที่ล่าช้าจะทำให้เชื้อแบ่งตัวได้ปริมาณมหาศาลจนทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้

ที่มา – bbc.co.uk

molecularck’s blog >http://www.foosci.com/node/799